BIP

STATUS PRAWNY I SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Nazwa Dane
Numer KRS
0000036568
Numer REGON
014903547
Forma prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kapitał zakładowy Spółki
3.300.000 złotych
Wspólnicy
Miasto Stołeczne Warszawa
Posiadane udziały
6.600 (całość udziałów Spółki)

 

 

Opinia