BIP

ORGANY SPÓŁKI

Władzami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.

Kompetencje władz Spółki określa Akt Założycielski.

 

Skład Rady Nadzorczej

Tomasz Mencina

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Daniela Barska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Marcin Pelc

Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka

                     Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Szymczak

Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu Spółki

Rafał Krzemień

Prezes Zarządu

Sebastian Wierzbicki

Członek Zarządu